Privacy

De praktijk voldoet aan de eisen op het gebied van privacy die door de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) gesteld worden. Dat betekent dat ik op zorgvuldige wijze omga met jouw persoonlijke gegevens die ik opneem in een dossier.

Alle contactgegevens die ik van u krijg worden alleen gebruikt voor het praktisch en inhoudelijk goed laten verlopen van de sessies.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht en kan en zal alleen informatie met anderen delen met jouw expliciete toestemming. 

Mocht je hier meer over willen weten, kun je een beschrijving hiervan opvragen bij mij.