Shock Trauma

Bij shock trauma raakt ons zenuwstelsel overweldigd door een intense gebeurtenis. Zoals bij een auto-ongeluk worden we overrompeld, het gaat te snel, en is te intens om te verwerken. In de meeste gevallen herstellen we vanzelf! Soms blijft de shock ‘hangen’ en hebben we hulp nodig.

Trauma

Een trauma kan optreden bij een levensbedreigende gebeurtenis die gepaard gaat met grote angst, machteloosheid of afschuw. Met name bij kinderen kan een voor ons kleine gebeurtenis als levensbedreigend beleefd worden. Dat kan bv. een kleine medische ingreep zijn of een ontmoeting met een agressieve hond.
In veel gevallen gaan de emotionele en lichamelijk klachten na enkele maanden vanzelf over.  Als de klachten blijven of verergeren kan PTSS ontstaan.

Post Traumatische Stress Syndroom (PTSS)

PTSS is de omschrijving van trauma volgens het Diagnostisch Handboek DSM IV dat veel wordt gebruikt voor het stellen van de diagnose. Een trauma kan echter ook problemen geven zonder dat het onder deze diagnose valt.

Uit onderzoek blijkt dat er twee belangrijke reacties optreden bij trauma. Aan de ene kant is er een overgevoeligheid, of overdreven reactie op herinneringen aan het trauma, en daarnaast is er juist een vermijdingsreactie, verdoving of  niet goed herinneren van wat er gebeurd is. (zie…)

Trauma en ons lichaam

Bij trauma raakt ons biologisch stress systeem ontregelt. Ons lichaam blijft waakzaam, alert of gestressed, terwijl het gevaar al lang is verdwenen. Alleen praten over het trauma helpt niet of kan zelfs hertraumatiseren. Ons lichaam moet gaan voelen dat het trauma voorbij is door de concrete beleving van veiligheid op te roepen. Dan pas kunnen we er een voltooid verleden verhaal van maken.

Trauma en Somatic Experiencing

Somatic Experiencing levert een unieke bijdrage aan shock-traumaverwerking. Deze methode helpt ons autonome zenuwstelsel om traumatische reacties los te laten.  Het neemt ons gevoelde lichaam als ingang om de ervaring van veiligheid opnieuw op te roepen. Het helpt om onafgemaakte vlucht of vecht reacties af te maken, of het lichaam uit bevriezing of dissociatie te laten komen. zie verder Somatic Experiencing