Workshops

Traumahealing en leiderschap vanuit lichaamsbewustzijn – voor professionals die met trauma werken

 

– met principes en oefeningen uit Somatic Experiencing en Leadership Embodiment methode

 

Vrijdag 14 februari 2014

Hoe kan je ondanks stress en trauma de leiding nemen over je leven?

Doelgroep: therapeuten en andere professionals die beroepsmatig met trauma werken

Webinar en workshop waarin je toepasbare, practische technieken aangereikt krijgt die jezelf en je clienten, in het moment helpen met het terugvinden van de verbinding lichaam-geest. Je krijgt inzicht in de belangrijkste principes uit Somatic Experiencing over het gebruik van positief lichaamsgewaarzijn. Beoefeningen voor clienten zodat ze in het dagelijks leven meer de leiding over hun eigen leven kunnen nemen. Beoefeningen voor therapeuten voor zelfregulatie tijdens of na hun werk met trauma.

Somatic Experiencing (SE) is een lichaamsgerichte therapievorm gericht op het herstel van trauma (PTSS). Een belangrijk uitgangspunt is dat ons autonome zenuwstelsel rechtstreeks geholpen kan worden om ‘gefixeerde-stress’ los te laten. Door direct te werken met de sensaties in het lichaam herstelt zich een natuurlijk evenwicht en nemen de trauma symptomen af. Deze methode is ontwikkeld door Peter Levine, die bestudeerde waarom dieren in het wild zelden getraumatiseerd raken.

Leadership Embodiment (LE) is een methode voor innerlijk leiderschap in het moment en het reguleren van je eigen staat van zijn. Het is ontwikkeld vanuit Aikido, een japanse vechtkunst en mindfulness door Wendy Palmer. Het geeft simpele diepgaande methoden om aan de hand van houding, ademhaling en focus onze staat van zijn positief te beinvloeden. Zo kunnen we effectiever omgaan met uitdagende situaties.

Veel van de oefeningen van deze dag komen uit LE methode.

“Ik merk dat ikzelf als traumahealer LE veel gebruik, voor mezelf maar ook met clienten. Daarom deel ik het graag met collega’s omdat het een hele toepasbare en toegankelijke manier is om mensen te helpen ontspannen en alert te zijn, in verbinding met zichzelf en hun omgeving.”

Deze workshop is nuttig om als professional je eigen “staat van zijn” en aanwezigheid positief te  beïnvloeden. Het geeft je bovendien een aantal bruikbare tools die je meteen met cliënten kan toepassen.

Onderwerpen van de webinar en/of Opbrengst van de eendags-workshop:

1- Een snelle, eenvoudige en herhaalbare 4 stappen methode om contact met lijf te herstellen en in een alerte en ontspannen toestand te komen.

2- Leadership Embodiment helpt je om bij je eigen kracht en rust te blijven terwijl je werkt met trauma. Bijzonder nuttig op het moment dat je als therapeut werkt met trauma om jezelf te reguleren zodat je je eigen stress-systeem niet onnodig belast.

3- Manier om intense emoties aan te kunnen en om te buigen naar een staat waarin je ze ervaart, maar ze je niet over hebben genomen.

4- Leren hoe je een intentie of verlangen somatisch kracht bij kunt zetten en “in de wereld kan zetten” zodat je er meer in gaat geloven, je opmerkzaamheid groeit, en je makkelijker actie onderneemt.

5- Een manier om mensen bewust te maken van hun eigen automatische vecht, vlucht of bevries reacties en ze een 4 stappen methode aanleren om daar op eigen kracht weer uit te komen.

6- Methodes en theorie uit Somatic Experiencing: de hulpbron, pendelen, grote lading of emotie in kleine stapjes loslaten (titreren).