Integrale therapie

Juist trauma maakt duidelijk dat ons bewust-beleefde-lichaam volledig betrokken behoort te zijn bij herstel en bij ons hele leven. Daarom is Rebalancing Traumatherapie een Integrale therapie. Er wordt gewerkt met geest, lichaam en ziel. Met als uitgangspunt ons natuurlijke herstellende vermogen.

Geest – Lichaam – Ziel

Herstel van trauma kan niet vanuit onze geest, ons begrip. Daarom betrekken ons hele wezen en onze relaties en zingeving bij het herstel.

Geest

Een probleem begrijpen betekend vaak niet dat we het kunnen oplossen. Maar hoe we over onszelf denken bepaald wel hoe we ons voelen. Door de stap te leren maken van begrijpen naar het volgen van ons proces op dit moment opent zich een nieuwe toegang tot onszelf.

Emoties en Sensaties

In ons lichaam ervaren we onze emoties, gevoelens en sensaties. Als we ons richten op relatief prettige sensaties versterken we een positieve ervaring van onszelf. Dit maakt onze geest ook helderder en positiever. Dit geeft de energie en motivatie om onprettige of moeilijke ervaringen toe te laten en te leren verdragen.

Ziel of Spirit

Juist trauma dwingt ons tot ontwikkeling. In de wanhoop kan het contact met het grotere geheel of met zingeving essentieel zijn. Soms is juist ook vergeving een essentiële stap om weer volledig aan het leven deel te kunnen nemen.

Shambhala Principes

De Tibetaans Boeddhistische krijgertraditie inspireert tot een diep doorleefde heling.

Nuheid en Zachtmoedigheid

Ons leven speelt zich af in het hier en nu, en nu, en nu en nu! Meditatie verdiept te beleving in dit moment. Door onszelf en al onze ervaringen hier en nu toe te laten ontwikkelen we zachtmoedigheid.

Fundamentele Goedheid

Leren zien dat we alles al hebben om een zinvol en bevredigend leven te leiden is essentieel onderdeel van heling. We zijn veel groter dan onze problemen – we kunnen voorbij gaan aan het punt dat we onszelf moeten repareren om aan het leven deel te nemen. Als we zien hoeveel groter we zijn dan onze problemen, kunnen we ze leren verzorgen zonder ze nog langer als obstakel te zien.

Windpaard

Het Windpaard principe gaat over het synchroniseren van lichaam en geest. Als we werkelijk aanwezig zijn met visie en wakkerheid en dat verbinden met onze lichaam en ons dagelijks leven, komt er veel energie vrij. Het is de energie van fundamentele goedheid, levensenergie, die eenmaal bevrijd van de beperkingen van onze geest, veel meer mogelijk maakt dan we ooit hadden verwacht.