Lidmaatschappen – Vergoeding ZKV 2023

VERGOEDING ZORGVERZEKERING

Dit jaar worden mijn behandelingen optimaal vergoed door de volgende zorgverzekeraars: KLIK HIER
Ik voldoe aan alle eisen (Plato normen en sta in de Zorggids) De vergoeding valt onder alternatieve zorg in de aanvullende pakketten.

*

BEROEPSVERENIGING: SBLP

Ik ben lid van de SBLP Stichting Beroepsorganisatie voor lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie Als u contact heeft met uw verzekeringsmaatschappij kunt u de AGB code van mijn praktijk vermelden:
AGB-praktijkcode: 90009384

*

KWALITEITSREGISTER: RBZC

Ik ben opgenomen in het RBCZ register voor Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, mijn licentienummer is 170591R

*

KLACHTENAFHANDELING: CAM COOP

In de nieuwe wet WKKGZ  regelt de overheid kwaliteit, klachten en geschillen. Ook verplicht ze alle zorgverleners zich aan te sluiten bij een door de overheid goedgekeurde klachtenregeling. Daarom ben ik aangesloten bij de CAM COOP (nr. 16076407) voor het afhandelen van onverhoopte klachten van cliënten.

Heeft U klachten: bespreek ze dan natuurlijk gewoon me mij, als we er samen niet uitkomen en u zoekt ondersteuning bij het afhandelen van de klacht:  klik dan hier: CAM COOP

*

KvK – KAMER VAN KOOPHANDEL: nr: 34344623